Een belangrijke vraag is of het wel mogelijk is een betere, vredevolle maatschappij te creëren, zolang de individuen in zichzelf nog geen vrede en harmonie hebben.

Individu en maatschappij
Individu en maatschappij avatar

Het is heel begrijpelijk dat mensen over heel de wereld trachten de maatschappij te veranderen door politiek, acties, terreur, drukkingsgroepen, ontwikkelingshulp, enz.

Lees de rest van dit artikel »

Share

Wat is een harmonische relatie, liefde ?
Wat is een harmonische relatie, liefde ? avatar

Dit is een van de meest courante vragen die bij velen aan de orde zijn. Waarom is het toch zo moeilijk om een blijvend harmonische relatie te hebben ?

Lees de rest van dit artikel »

Share

Helderziendheid en andere paranormale gaven
Helderziendheid en andere paranormale gaven avatar

Waarom toch wil men zo graag paranormale gaven verwerven ? Avontuurlijk lijkt het wel, maar eens te meer is dit het verlangen naar iets anders dan het saaie dagelijkse leven, dat vele mensen drijft.

Lees de rest van dit artikel »

Share

Is het mogelijk te leven in het moment ?
Is het mogelijk te leven in het moment ? avatar

Je kan onmogelijk een inspanning doen om in het heden te leven. Mentale inspanning op zich is al een streven dat zich verwijdert van het heden.

Lees de rest van dit artikel »

Share

Is het mogelijk te leven zonder angst ?
Is het mogelijk te leven zonder angst ? avatar

Waar komen angsten vandaan ? Eens te meer een vorm van conditionering. Men beweert wel dat vele angsten uit het onbewuste komen, maar is de grens tussen onbewuste en bewuste wel reëel als we echt helder zijn ?

Lees de rest van dit artikel »

Share

Is het mogelijk te leven zonder conditionering ?
Is het mogelijk te leven zonder conditionering ? avatar

Het is gemakkelijk te beweren dat het wel of niet mogelijk is, maar dat kan je enkel zelf ontdekken, door inzicht in de werking van de geest. Als je de automatische reacties echt doorziet, terwijl ze plaatshebben, krijgen ze geen kans meer, tenzij ze functioneel zijn.

Lees de rest van dit artikel »

Share

Conditionering en de gevolgen ervan
Conditionering en de gevolgen ervan avatar

Conditionering zorgt voor conflicten in de wereld. Op het moment van geboorte dragen we al een pak informatie mee. Het is gemakkelijk aan te tonen dat we het leven niet met een maagdelijke geest beginnen, maar dat we ervaring meebrengen uit het verleden. Lees de rest van dit artikel »

Share

Is waarneming zonder beeldvorming mogelijk?
Is waarneming zonder beeldvorming mogelijk? avatar

Als we iets waarnemen volgt er onmiddellijk een actie van denken en gevoel met een beoordeling. Ons brein is zo gewoon om dat te doen, dat we niet meer weten wat het is om gewoon waar te nemen. Toch is het onmogelijk om de werkelijkheid te zien zoals ze is, als de conditionering tussen jezelf en het waargenomene komt. Lees de rest van dit artikel »

Share

Een gezonde geest in een gezond lichaam?
Een gezonde geest in een gezond lichaam? avatar

De vaststelling dat de gezondheid van het lichaam een belangrijke basis is voor het goed functioneren van de geest is al heel oud. Toch produceert de maatschappij vooral ongezonde voeding en drank en allerlei zaken die deze benaming niet eens verdienen. Lees de rest van dit artikel »

Share

Theorie of inzicht?
Theorie of inzicht? avatar

Je kan een heel leven theoretiseren over wat een evenwichtige manier van leven is, wat spiritueel inzicht is, enz. Maar zolang het een idee is, een product van het denken, is het iets wat je zou moeten onthouden en regelmatig herinneren, om er dan naar te leven. Dit heeft niets te maken met echt inzicht. Lees de rest van dit artikel »

Share

Kan het ego naar een hogere vorm evolueren?
Kan het ego naar een hogere vorm evolueren? avatar

Er wordt dikwijls beweerd dat het belangrijk is een goed en sterk zelfbeeld te hebben. Maar is dat zelfbeeld niet juist de basis van innerlijke conflicten ? Elke keer dat het zelfbeeld niet naar je zin is moet je het weer bijschaven. Lees de rest van dit artikel »

Share

Wachten op de wetenschap?
Wachten op de wetenschap? avatar

De wetenschap lijkt tot op heden bijna uitsluitend het rationele denken te gebruiken. Andere mogelijkheden tot waarneming van de werkelijkheid worden uitgesloten. Lees de rest van dit artikel »

Share

Mogelijkheden en beperkingen van het menselijk denken
Mogelijkheden en beperkingen van het menselijk denken avatar

Het denken is steeds gebaseerd op wat er in het verleden is gebeurd. Je kan nooit in het heden denken. Je afkomst en conditionering bepalen je denken. Het is zeer nuttig voor praktische zaken, maar niet voor iets dat buiten het denken valt en oneindig is. Lees de rest van dit artikel »

Share

Moraal en ethiek
Moraal en ethiek avatar

De moraal die op een bepaald moment door de maatschappij wordt aanvaard, is bepaald door de gezamelijke conditionering van de burgers. Dit verandert permanent in de tijd en verschilt volgens de plaatselijke cultuur. Moraal wordt aangepast aan de vermeende behoeften. Lees de rest van dit artikel »

Share

Wie of wat is god?
Wie of wat is god? avatar

Sinds mensenheugnis vormt de mens zich een eigen beeld van wat hij god noemt. Is het niet ongelooflijk dat de mens, die maar een stipje is in het grote heelal, met zijn uiterst beperkt rationeel verstand, zich een beeld voorstelt van wat dan het oneindige, oppermachtige, allesomvattende moet zijn ? Lees de rest van dit artikel »

Share

Wat is meditatie?
Wat is meditatie? avatar

Waarom willen we mediteren ? Om te ontsnappen aan het alsmaar voortrazende denken ? Om het ego op te lossen ? Wie besluit er om te gaan mediteren ? Hetzelfde ego, dat hiermee zijn activiteit in een andere vorm voortzet. Lees de rest van dit artikel »

Share

Idealen, principes, theorieën, filosofieën
Idealen, principes, theorieën, filosofieën avatar

Zolang we ons leven baseren op een bepaalde theorie, ideaal of filosofie, lopen we achter de feiten, achter het leven aan. Dan is alles afhankelijk van de tijdelijke opinie, die we steeds bijschaven. Misschien is er een totaal andere benadering. Een bestaan dat zich afspeelt in het nu. Misschien begint daar pas het echte leven en is het leven in het denken een soort droom ? Filosofieën genoeg, maar zijn die niet gewoon intellectueel amusement ?

Share

Goeroe’s: noodzaak of belemmering?
Goeroe’s: noodzaak of belemmering? avatar

Omdat iedereen zegt dat die of die persoon, liefst met baard en lang kleed, “verlicht” is of “satori” heeft bereikt, wordt er al meteen met een speciaal ontzag naar geluisterd. Dit terwijl we eigenlijk totaal niet weten wat er in die persoon omgaat. Lees de rest van dit artikel »

Share

Wat met geloof, godsdiensten en sektes?
Wat met geloof, godsdiensten en sektes? avatar

Geloven houdt altijd een risico in. Het is eigenlijk een gok, in de hoop dat het geloofde ook met de waarheid overeenstemt. Maar op wat is ons geloof gebaseerd ? Eens te meer is het onze conditionering die bepaalt wat we geloven. Opvoeding, cultuur, “intuitie” laten ons besluiten om een bepaald geloof aan te hangen, of ons juist ertegen af te zetten. Lees de rest van dit artikel »

Share

Essentiële levensvragen
Essentiële levensvragen avatar

Een vrije geest?

Een klein aantal spiritueel ingestelde mensen zijn niet tevreden met de antwoorden van bepaalde stromingen, godsdiensten, goeroes, enz. Ze willen objectieve vragen stellen bij de werking van de menselijke geest. Die blijkt heel geconditioneerd en “automatisch” te functioneren. Hij veroorzaakt daardoor veel disharmonie en lijden in zichzelf en in de maatschappij.

Deze ontdekkingstocht naar de kern van de geest en het leven willen we maken op een totaal onafhankelijke wijze, dus los van welke godsdienst, geloof, sekte, wetenschappelijk dogma of organisatie dan ook. Maar vooral zonder vooropgestelde theorieen over wat wel en niet mogelijk is. Want zonder vrijheid leidt zo’n onderzoek enkel naar beperkte conclusies, zoals een geit die aan een paaltje gebonden is.

De “paranormale” wereld is een realiteit die op natuurlijke wijze ervaren kan worden. Maar velen staren zich blind op bepaalde verschijnselen. Het lijkt avontuurlijk en leidt de aandacht af van de essentie.
Geforceerde ervaringen door visualisatietechnieken kunnen gevaarlijk zijn.

Belangrijk is het vermijden van de vele valkuilen van de geest, die uit eigenliefde al snel zelf allerlei zingevingen, paradijzen, goden en hogere ego’s wil creëren. We zullen dus trachten de werkelijkheid te beschouwen door de onwerkelijkheden te doorzien.

Ik meen dat het voor iedereen, zonder de noodzaak van boeken of universitaire studies, mogelijk is een totaal ander zicht op het bestaan te ontdekken in zichzelf. Dat inzicht brengt een compleet andere levenswijze teweeg, hoewel daarom nog niet herkenbaar voor de buitenwereld.

Een vrije, vredige geest leeft niet onder het juk van de conditionering en is in harmonie met zichzelf en de maatschappij, wat er ook gebeurt. Klinkt dit onmogelijk ? Oordeel niet en laat de mogelijkheid open.

Deze “verheldering” komt voort uit de stilte van het denken.
Door de innerlijke vrede die zo op spontane wijze ontstaat, is er de noodzakelijke ruimte voor iets totaal nieuw, iets dat letterlijk onvoorstelbaar en onbeschrijflijk is. Het is niet gebaseerd op wat je weet uit het verleden.
Er ontstaan dan fysieke veranderingen in de hersenen, met drastische gevolgen. Geest en lichamen komen in een andere toestand en krijgen een groter frequentiebereik.
Er zijn allerlei namen aan gegeven zoals universele liefde, godsbewustzijn, verlichting, enz, maar alle omschrijvingen zijn uiteraard vervormingen en steeds naast de kwestie, doordat het dan gereduceerd wordt tot het denken, dat steeds dualistisch is.

Je vindt hier een bondige aanzet tot beschouwing van diverse onderwerpen. Geregeld worden er uitbreidingen toegevoegd.
Bij mijn voordrachten wordt op deze onderwerpen diep ingegaan. Deze voordrachten zijn gratis, tenzij anders vermeld (delen in de kosten voor de ruimte).
Om een voordracht bij te wonen, of indien je een voorstel hebt om in je regio een voordracht of andere activiteit te organiseren, contacteer me dan via de contactbutton.

Je bent steeds welkom met objectieve reacties en vragen. Klik daartoe rechtsonder op “comments” of typ in het vak onder het bericht. Je hoeft niet in te loggen, maar het mag wel.
Een verhelderende tocht toegewenst,

Pieter

Share

Uit een forumgesprek over meditatie
Uit een forumgesprek over meditatie avatar

Pieter: Is het niet zinvol zich af te vragen wat meditatie eigenlijk is ? Is het gewoon wat amusement om spirituele ervaringen te krijgen ? Wil je ontsnappen uit de werkelijkheid ? Of wil je één worden met het oneindige ? Als je je baseert op een meditatie-systeem, bouw je dan niet gewoon verder op je dualistische geest, die in zijn verwarring zoekt naar een begrijpelijke manier om uit de dagelijkse werkelijkheid te ontsnappen, om in een andere wereld van vrede terecht te komen ? En hoe ga je dat systeem kiezen ? Vanuit je verwarde geest uiteraard. Of je gaat je baseren op wat anderen zeggen over een methode die naar het schijnt tot verlichting leidt. Dit is een illusie. Lees de rest van dit artikel »

Share

Uit een email-dialoog over ego en verlichting
Uit een email-dialoog over ego en verlichting avatar

Vraagsteller: Is meditatie niet essentieel voor iedereen ook al gebeurt dit vanuit een geconditioneerd bewustzijn?

Pieter: Natuurlijk doet iedereen wat hij/zij denkt dat goed is, maar alle handelingen vanuit een geconditioneerd bewustzijn vormen een voortzetting van het geestelijk conflict. Het kan wel een tijdelijk symptomatisch effect hebben, zoals een soort kalmering van de geest, of verleidelijke spirituele ervaringen teweegbrengen. Sommige bekende scholen zoals boeddhisme e.d. zijn daar sterk in. Het kan iemand wel zeer lang bezighouden. Lees de rest van dit artikel »

Share

Hoe erg is het effect van GSM’s op onze gezondheid?
Hoe erg is het effect van GSM’s op onze gezondheid? avatar

AntennemastHet klinkt ongeloofwaardig, dat het mobieltje echt zo schadelijk zou zijn. Wie kan het nog missen ?  Maar de telefonie-industrie heeft er alle belang bij om het gevaar voor de gezondheid te bagatelliseren.  Doet dit denken aan de tabaksindustrie ? Inderdaad.  Lees de rest van dit artikel »

Share

Draagbare binnenhuistelefoons, firewire, bluetooth
Draagbare binnenhuistelefoons, firewire, bluetooth avatar

Wat dikwijls vergeten wordt in het gsm-mobiel-umts-debat is het gevaar van de draagbare DECT huistelefoons en andere draadloze afstandssystemen met pulserende straling, zoals voor computer e.d. Algemeengoed en dikwijls standaard tegenwoordig. Zwaar onderschat volgens mij. 

Je krijgt het ook gratis en ongevraagd van de buren. 🙁

Share

Hoe gevaarlijk is uw GSM/mobieltje?
Hoe gevaarlijk is uw GSM/mobieltje? avatar

Is er reden tot ongerustheid? Langzaam maar zeker komen de gevaren aan het licht, ondanks de pogingen van de industrie om de berichten over gevolgen te minimaliseren.

Hier is een link naar het interessante tijdschrift ODE over deze zaak. Lees de rest van dit artikel »

Share

Worden wij wakker – Interview met Marcel Messing
Worden wij wakker – Interview met Marcel Messing avatar

Als men het hele interview bekijkt met Marcel Messing over zijn boek, lijkt het wel over een avonturenboek te gaan. Hij haalt 101 feiten aan, die hij zodanig verbindt, dat ze in zijn paranoïde theorie passen.

Natuurlijk staat onze maatschappij bol van de wantoestanden en ongezonde, negatieve ontwikkelingen, waarvan sommige onze privacy bedreigen, maar gelukkig wordt dit niet geregisseerd door een eensgezinde groep. Zo intelligent zijn de regeringen niet, om wereldwijd – verborgen – samen te werken tegen de rest van de mensheid.
Lees de rest van dit artikel »

Share

Ervin Laszlo interview over de wereld
Ervin Laszlo interview over de wereld avatar

Ervin Laszlo, de oprichter van de Club van Budapest, vertelt in dit interview hoe hij de komende noodzakelijke veranderingen in de wereld ziet.
Klik hier om de film te bekijken.

Zeker de moeite!
Reacties welkom.

Share

Ayurveda, the art of living
Ayurveda, the art of living avatar

Heel interessante film van ± 2003. Zou nog op video of dvd moeten beschikbaar zijn. Hierin wordt de duizenden jaren oude Ayurveda uitgelegd en getoond, met diagnosemethoden, bereiding van traditionele geneesmiddelen, resultaten en genezingen. Leven in harmonie met de natuurlijke krachten. Hier kan men in het Westen nog veel van leren. En het wordt hoog tijd dat er meer belangstelling komt voor deze en andere natuurwijsheden. Vooral in een maatschappij die aan hoog tempo met nieuwe gifstoffen komt aandraven.

Wie heeft dit gezien?
Reacties welkom.

Share

What the bleep do we know
What the bleep do we know avatar

Eindelijk komen sommige wetenschappers uit op het punt waar niet georganiseerde spiritualiteit al duizenden jaren om gaat.
Een film die iedereen zou moeten gezien hebben, en liefst meer dan een keer.
De vraag is, bij hoevelen gaat dit echt doordringen?
Bovendien is er een essentiëel verschil tussen iets verstandelijk begrijpen en iets echt léven dag in dag uit.
De verpakking van de film is wel zeer Amerikaans met veel bleeps en showelementen, maar de essentie is prachtig. En wat wil je, anders was het een diepgaande documentaire geworden, die waarschijnlijk helemaal geen volk zou trekken.
Proficiat aan de makers voor deze wakkerschud-film.

Share

Imagine
Imagine avatar

mgimagineSpirituele actualiteit over gans de wereld.

Share

Uitzonderlijke boeken
Uitzonderlijke boeken avatar

Boeken die je kunnen interesseren

In onze rubriek “Uitzonderlijke boeken” trachten we enkel boeken te vermelden die uitzonderlijk zijn in hun genre, nieuwe ideeën en inzichten aanbieden voor open, onafhankelijke geesten. Soms ook gewoon praktisch zijn voor een gezond en spiritueel leven.

Suggesties welkom.

Als je boeken aanschaft via onze links, draag je bij in de werkingskosten van deze website. Klik daartoe op de boekcovers. Danku.

Share

Wat is een vredige geest?
Wat is een vredige geest? avatar

Natuurlijk is het onmogelijk om vanuit een verwarde geest een juiste voorstelling te maken van wat een vredige geest is. Een verwarde geest is immers gevangen in de conditionering, en die conditionering is, ook onbewust, opgebouwd uit het verleden. Wat nu? Onbegonnen werk?  Lees de rest van dit artikel »

Share

Vaar eens met een driemaster
Vaar eens met een driemaster avatar

oosterscheldeDe ‘Oosterschelde’ is een vrachtschip uit 1918 en Nederland’s enige authentieke driemaster. Zij heeft als thuishaven Rotterdam en vaart wereldwijd.

Uitgetest door IndependentSpirituality.org: een prachtige ervaring!

Oosterschelde

isapproved

Share

Les Blancards
Les Blancards avatar

Je logeert in een gebouw waarvan de oudste delen dus nog dateren uit de 14e eeuw.  In de maanden juni en juli wordt het gebruikt als Healingcentrum, een liefdevolle plek om ECHT samen te zijn, waar veiligheid en geborgenheid hoog in het vaandel staan en daarbij de eeuwenoude architectuur en sfeer zoveel mogelijk respecterend.
Lees de rest van dit artikel »

Share

Reis wijzer
Reis wijzer avatar

Andere reisbestemmingen, alternatieve reizen, eco-toerisme, natuurbeleving

Misschien ben je niet tevreden met de klassieke reisbestemmingen. Misschien zoek je een omgeving waar je iets meer kan leren of ervaren in een goede spirituele sfeer, met vegetarische voeding …

Hier proberen we andere mogelijkheden aan te reiken.

Hou ons op de hoogte van je ervaringen, ontdekkingen en interessante reismogelijkheden. Bedankt.

© IndependentSpirituality.org

© IndependentSpirituality.org

Share

Astrologie
Astrologie avatar

Horoscoop-duiding

Als je echt geïnteresseerd bent om iets te leren over jezelf, je leven en je mogelijkheden (of bv. die van je baby), dan is objectieve toelichting van je geboortehoroscoop misschien iets voor jou.

WAT

babyAstrologie is geen exacte wetenschap, en daarom nog steeds genegeerd en belachelijk gemaakt door sommige erkende wetenschappers, die niet open staan voor dingen die zij niet kunnen zien, of honderd keer herhalen. Vooral als het indruist tegen wat zij als mogelijk vooropstellen. Als ze dan toch een bewijs krijgen, zoals reeds meermaals aangetoond op tv bijvoorbeeld, dan verklaren ze dat met goocheltruuks, voorkennis, enz.

Toch worden de bewijzen constant geleverd door de feiten die elke keer opnieuw bevestigen wat er uit de horoscoopverklaring komt.

WIE

horospictoLaat je horoscoop verklaren door iemand met ervaring, die horoscopen duidt vanuit een spirituele visie.
Voorspellen is wel mogelijk door middel van o.a. progressieve astrologie, maar de vraag is of het wel nuttig is of eerder schadelijk.

Vraag eerder een overzicht van de mogelijkheden in je leven, talenten, gebreken, psychologie, spiritualiteit, gezondheid, relaties, beroep, kinderen, …enz. Liefst zonder in onbelangrijke details te verzinken.
Een soort praktische levenswegenkaart dus. Geen spirituele weg naar geestelijke harmonie.

WAAROM

coupleWaarom moesten we op school wel de wiskundige stellingen van Ptolemeus bestuderen en niet zijn interessante astrologische stellingen ? Je hoeft niet te wachten op de reguliere wetenschap, die al deze wijsheid al lang overboord gegooid heeft. Als je deze duizenden jaren oude kennis bestudeert, zul je ontdekken dat het nog werkt ook. Altijd. Als de studie grondig gedaan wordt tenminste. En met de juiste gegevens. 

Vergeet dus vooral die vereenvoudigde raadgevingen van dag- en weekbladen. Ze doen afbreuk aan de echte astrologie en houden enkel rekening met de twaalf tekens waar de zon in staat. Moest dit juist zijn, dan zouden er slechts twaalf verschillende mensen zijn.

Een echte horoscoopduiding gaat over veel meer. Alle planeten, astrohuizen, aspecten, dierenriemtekens enz. moeten als geheel geïnterpreteerd worden, om tot een juist beeld te komen van die unieke mens. Ook dieren en alles wat op deze aarde ontstaat krijgt bij de geboorte een “stempel” van het heelal. Hoewel je natuurlijk kunt evolueren in dit leven, draag je deze tendens en mogelijkheden steeds met je mee.

nebulaEr is waarschijnlijk geen enkele “wetenschap” die zo’n uitgebreide kijk geeft op alle aspecten van een mensenleven. Daarom zou de astrologie een belangrijk vak kunnen zijn in een holistische, kosmologische opvoeding en onderwijs. In onze hedendaagse maatschappij is dat voorlopig ondenkbaar.

WERKWIJZE

Noodzakelijke gegevens voor het berekenen van je geboorte-horoscoop:

1. Plaats van geboorte

2. Datum van geboorte

3. Uur van geboorte. Dit is zeer belangrijk, dus het uur en de minuten zo nauwkeurig mogelijk opgeven. Vooral de betrouwbaarheid van het tijdstip is belangrijk. Vertrouw hiervoor eerder op het uittreksel van de burgerlijke stand dan op het geheugen van je ouders.

Momenteel doen we geen horoscoop-interpretaties meer. Mogelijk wordt het in de toekomst terug ingevoerd voor leden van IndependentSpirituality.org .

Share

Gezonde Geneeskunst
Gezonde Geneeskunst avatar

Verdwalen in details of het geheel overzien

Bestaat er ook een ongezonde geneeskunst ?

Wees gerust, vele gangbare geneesmiddelen en behandelingen hebben vooral de bedoeling om symptomen te bestrijden en maken je lichaam intussen nog zieker door allerlei nevenverschijnselen. Veel van deze middelen werken op agressieve wijze in op het lichaam, omdat ze uit hun natuurlijk verband zijn gerukt. Ze worden geproduceerd door mensen die geen begrip lijken te hebben van de natuurwetten.  De medische wetenschap heeft fantastische mogelijkheden voortgebracht. Maar door een gebrek aan inzicht in het geheel, tast men dikwijls in het duister. Men concentreert zich op de details: cellen, atomen, virussen, … Spijtig genoeg is het nog steeds deze zienswijze die algemeen aanvaard wordt, onderwezen aan de universiteiten en gepropageerd door de media. Als men een expert nodig heeft, wordt meestal een universiteitsprofessor opgevoerd om een “academisch” oordeel te vellen. AlgarveZonder een holistische visie kunnen deze ontwikkelingen gemakkelijk uitwerken ten nadele van de mens en de natuur.

Het hypocrietgehalte van farmaceutische industrie, voedingsindustrie, dokters en tandartsen

De exhuberante winsten van de farmaceutische industrie zijn de oorzaak van het grootschalig bedriegen van de burger. Dokters, tandartsen en verpleegsters zijn de slaven van de farmaceutische industrie geworden.  Dit lijkt misschien overdreven, maar onderzoek het zelf en je zult versteld staan !  We worden met een hele lijst zeer giftige stoffen en vernietigende invloeden opgezadeld, zoals amalgaam in onze tandvullingen (kwikvergiftiging sowieso), kwik in vaccinaties, aspartaam in dieetproducten, fluor in het drinkwater, genetisch gemanipuleerde gewassen, bewaarmiddelen, pesticiden, lucht- en watervervuiling, giftige huishoudproducten, allopatische geneesmiddelen, allerhande stralingsbronnen (GSM, UMTS, Bluetooth, je “gewone” draadloze huistelefoon, …). Deze stoffen en invloeden veroorzaken meer doden dan wat ook.

Holistische geneeswijzen

Natuurgeneeswijzen zijn eerder gebaseerd op een totaalinzicht in de natuurwetten en behandeling van de persoon ipv bestrijding van de ziekte. Het is een totaal andere benadering, die de natuur en het lichaam respecteert en de mens in zijn geheel gezond wil maken en houden door bewustzijn. Natuurlijk zijn de resultaten van deze methoden moeilijker te bewijzen. Dikwijls voldoende om op een hoop gegooid te worden met charlatans. Een groot verschil met de allopatische zienswijze is dat de verantwoordelijkheid voor gezondheid en ziekte hier niet in de eerste plaats bij de arts wordt gelegd, maar eerder bij de persoon zelf. Ondanks erfelijke aanleg kan je je gezondheidsproblemen sterk beïnvloeden door een gezonde leefwijze en harmonische geest. Misschien zijn de meeste ziekten wel psychologisch beïnvloed. Als je met deze instelling aan een holistisch adviseur raad vraagt, weet je dat die je vooral kan wijzen op bepaalde disharmonieën in je geest en lichaam. Je dient dan zelf je genezing in handen te nemen. Hun vakkennis en behandelingen kunnen daarbij een begeleidende hulp zijn. applecouple

Share

Over Ayurveda
Over Ayurveda avatar

Ayurveda, herstel door kennis van het leven

Ayurveda, een woord uit het Sanskriet, betekent letterlijk, ‘de kennis van het leven’. Deze oude wetenschap, meer dan 2500 jaar geleden voor het eerst neergeschreven, heeft, zoals andere modellen van holistische geneeskunde, de totale gezondheid van de mens voor ogen: lichamelijk, emotioneel en spiritueel.

De ayurveda gaat ervan uit dat wij bestaan uit 3 subtiele levensenergieen, ook dosha’s genoemd, namelijk Vata (lucht+ether), Pitta (vuur) en Kapha (water+aarde). Elk van ons wordt geboren met een uniek evenwicht tussen deze 3 dosha’s, dat is onze constitutie, onze ware aard. In de loop van ons leven brengen omgeving, voeding, stress, trauma,… de dosha’s uit balans, waardoor ziekte ontstaat. De bedoeling van ayurveda is om terug te gaan naar die oorspronkelijke staat, dit door middel van massage, marmapunten, kruiden, voeding en manier van denken en leven. Als we onze constitutie, onze ware aard volgen, en dus luisteren naar ons eigen lichaam, gaan we ziekte tegen, en creeren we de basis voor een lang en gelukkig leven.

Voeding als medicijn

blueoceanviewIn de ayurveda is een goede spijsvertering DE sleutel tot gezondheid. Men kan het duurste, lekkerste, meest ‘gezonde’ voedsel klaarmaken, maar als het niet verteerd wordt, wordt het vergif voor het lichaam.

Onevenwichtige, zwakke of verstoorde spijsvertering wordt veroorzaakt door verstoring van de dosha-balans, door het eten en drinken van te veel verkeerde voedingsmiddelen volgens de constitutie, door het onderdrukken van emoties, het niet luisteren naar het lichaam,… Hierdoor ontstaat een ophoping van afvalstoffen, en ontstaat er ziekte.

De ayurveda geeft duidelijk advies hoe die afvalstoffen te verwijderen uit het lichaam, reikt de voeding aan die goed is voor ieders individuele constitutie, en geeft algemene leefregels om de spijsvertering en de doshabalans optimaal te houden.

Kruiden

Ook kruiden zijn een belangrijk onderdeel van de ayurveda. Zij worden aangewend om te reinigen, het evenwicht tussen de dosha’s te herstellen en het spijsverteringsvuur te stimuleren. Er zijn vele honderden middelen in de ayurvedische kruidengeneeskunde, die worden gekozen naar gelang uw constitutie en aandoening.

Massage en marmapunten

Een van de beste manieren om de harmonie tussen lichaam en geest te herstellen of ondersteunen is via massage van het hele lichaam met warme ayurvedische olie.

Regelmatige ayurvedische massage heeft vele voordelen en wordt onder andere aangewend om:

• de bloedsomloop te verbeteren, de zenuwen te versterken en zuurstofopname te bevorderen

• afvoer van afvalstoffen te stimuleren en het spijsverteringsstelsel te reguleren

• spieren, botten en bloedvaten te versterken

• weerstand te verhogen

• de huid te versterken, glad en soepel te maken

• uitputting en stress weg te nemen, en goede nachtrust te bevorderen

Bij de massage worden kruidenoliën gebruikt, die verschillen naargelang het doshatype en de aard van het probleem of aandoening. Maar ook de hoeveelheid olie, de temperatuur en de ‘hardheid’ van de massage worden aangepast aan ieder individu.

Een ander belangrijk onderdeel van de Ayurveda zijn de marmapunten; 107 energiepunten in het lichaam. Een beschadiging of blokkering van deze punten kan onze levensenergie verminderen.

Door subtiele aanraking en integratie in de massage kunnen deze geblokkeerde punten weer worden geheeld, en kan de energie terug stromen.

Katrien

Indien je interesse hebt in Ayurvedische behandelingen, surf naar www.holistichealth.be of geef een seintje via contactknop bovenaan.

isapproved

Share

Amalgaam tandvullingen
Amalgaam tandvullingen avatar

De gifbeker – elke dag een slokje

Hoe kunnen amalgaam vullingen nu zo ongezond zijn, als er nog dagelijks door duizenden tandartsen monden mee worden volgepropt en als er nog miljoenen mensen rondlopen met amalgaam in hun tanden ?

We draaien de vraag om: waarom wordt dit uiterst giftig product (50% kwik dat gegarandeerd in je lichaam sijpelt!!) nog steeds gebruikt en wordt er geen alarm geslagen door de ministeries van volksgezondheid, vermits al lang is aangetoond dat het massaal vernietigend is voor de gezondheid?

crybabyHet antwoord is zeer droevig. Ik vrees dat het de terreur van de almachtige farmaceutische industrie en geldgewin is. Hoeveel slachtofers moesten er vallen door de DDT-verspreiding, door asbest, door de tabaksindustrie, vooraleer er maatregelen kwamen? Om over de mobiele telefonie maar te zwijgen. Als je als burger niet hyperwantrouwig bent tov de industrie, dan wordt het geld uit je zakken geklopt en het leven uit je lijf.

Hoe werkt het ?

Kwik is een van de giftigste stoffen op aarde. Het kwik van één vulling zou voldoende zijn om iemand van het leven te beroven. Ondanks andere beweringen is overvloedig aangetoond dat het kwik in je amalgaamvullingen wel degelijk in je lichaam terechtkomt door verdamping, slikken en doorsijpeling. Kauwen van voedsel of kauwgom en poetsen bevorderen de kwikafscheiding. Het kwik stapelt zich op in je lichaam, maar ook in de baby die in je baarmoeder groeit en vooral in je hersenen. Dag in dag uit, jaar in jaar uit. De kwik-symptomen worden steeds erger en dat komt niet omdat je ouder wordt. Zelfs na het deskundig verwijderen van de amalgaamvullingen en vervangen door gunstig materiaal, kan het nog vele jaren duren eer alle gif uit je lichaam is. Zuiveringskuren kunnen helpen.

Niet te geloven! Wel te weten

Geloof vooral niet zomaar wat je hier leest. Ga het onderzoeken. Er is een hoop informatie te vinden die echt wel aantoont hoe dramatisch het is. Natuurlijk zijn er de oogkleppen-sceptici die altijd zullen blijven beweren dat het allemaal onzin is. Lees ook hun beweringen en trek je eigen conclusies.

Je kan beginnen met te klikken op de links in deze pagina. Je eigen leven en dat van je kinderen, familie en vrienden kan op het spel staan.

Symptomen

elderDe symptomenlijst van kwikvergiftiging door amalgaam tandvullingen is onwaarschijnlijk lang. Slechts enkele ziektebeelden noemen we op:

depressie, chronische vermoeidheid, rugpijn, allergieën, oorontstekingen, oorsuizen (tinnitis), oogontstekingen, smaak-, reukstoornissen, leverstoornissen, Alzheimer, geheugenstoornissen, ademhalingstoornissen, tandenknarsen, gewrichtspijnen, rheuma, prostaatklachten, menstruatiestoornissen, kanker, Parkinson, epilepsie, schildklierproblemen, hartproblemen, nierafwijkingen, lever- en galstoornissen, darmproblemen, …

Besluit

Een maatschappij waar zulke levensbedreigende wantoestanden mogelijk zijn, moet wel in een zeer duistere ontwikkelingsperiode vertoeven.

Op de Belgische Amalgaamsite staat een massa informatie over kwik in tandvullingen. Ook zoekt men mensen die hun ervaringen met amalgaamgrijze tandvullingen willen delen op het forum. Zowel voor als na het verwijderen. Vergeet niet dat je hiermee echt levens kunt redden.

Doen !

teethsmile

Share

Disclaimer
Disclaimer avatar

Wij hebben absoluut niet de bedoeling medisch advies te verstrekken. Deze site verschaft enkel alternatieve informatie. Het is aan ieder om kritisch te oordelen over de aangereikte mogelijkheden. We wijzen daarom elke verantwoordelijkheid ivm eventuele toepassingen af.

The purpose of this web site is not to deliver medical advice. This site only delivers alternative information. Every visitor has to judge the given possibilities critically. Therefore we reject all responsibilities concerning possible implementations.

Share

Over astrologie
Over astrologie avatar

De astrologie is, zoals vele oude beschouwings-technieken, gebaseerd op synchroniciteit, m.a.w. het samenvallen van gebeurtenissen zonder oorzakelijk verband.

Een zeer moeilijk gegeven voor hen die er a priori van uitgaan dat rationele verklaringen de enige manier zijn om tot inzicht te komen.

Astrologie kan een prachtig hulpmiddel zijn om, in vogelperspectief, een overzicht te krijgen van je leven en door te dringen in je gezondheidstoestand.

Astrologie wordt echter een verlammende keten, als zij misbruikt wordt om voor elke beslissing in het leven een voorspellende astroloog te raadplegen.

Pieter

Share

Boek: De Alchemist
Boek: De Alchemist avatar

Dit is een artikel uit ons oude forum.

Ik heb net een boek gelezen. De alchemist (zuid-Amerikaanse schrijver). Veel mensen kennen dit boek waarschijnlijk al wel, maar voor degenen die het nog niet gelezen hebben vind ik dit echt een aanrader! 

Het is een verhaal in de vorm van een sprookje, maar erdoorheen wordt eigenlijk een levensles gegeven. Lees de rest van dit artikel »

Share

Tijdschriften die iets anders te vertellen hebben
Tijdschriften die iets anders te vertellen hebben avatar

De rubriek “Uitzonderlijke tijdschriften” bevat periodieken die getuigen van een onafhankelijke spirituele visie en een openheid t.o.v. de nieuwe wereld.

Suggesties welkom via contact pagina.

Share
Switch to English site
☼ Spiritueel netwerk ☼
www.spiritoo.com is het spiritueel sociaal netwerk met andere visie ivm privacy, zonder reclame, enz. Ga eens verkennen.
Goedgekeurd label

isapproved

Dit eigen label geven we aan projecten die wijzelf of vrienden hebben kunnen ervaren en die we uitstekend vinden. Ze genieten ons vertrouwen en liggen in de lijn van onze site, dus met een onafhankelijke spirituele instelling.