Een belangrijke vraag is of het wel mogelijk is een betere, vredevolle maatschappij te creëren, zolang de individuen in zichzelf nog geen vrede en harmonie hebben.

Essentiële levensvragen
Essentiële levensvragen avatar

Een vrije geest?

Een klein aantal spiritueel ingestelde mensen zijn niet tevreden met de antwoorden van bepaalde stromingen, godsdiensten, goeroes, enz. Ze willen objectieve vragen stellen bij de werking van de menselijke geest. Die blijkt heel geconditioneerd en “automatisch” te functioneren. Hij veroorzaakt daardoor veel disharmonie en lijden in zichzelf en in de maatschappij.

Deze ontdekkingstocht naar de kern van de geest en het leven willen we maken op een totaal onafhankelijke wijze, dus los van welke godsdienst, geloof, sekte, wetenschappelijk dogma of organisatie dan ook. Maar vooral zonder vooropgestelde theorieen over wat wel en niet mogelijk is. Want zonder vrijheid leidt zo’n onderzoek enkel naar beperkte conclusies, zoals een geit die aan een paaltje gebonden is.

De “paranormale” wereld is een realiteit die op natuurlijke wijze ervaren kan worden. Maar velen staren zich blind op bepaalde verschijnselen. Het lijkt avontuurlijk en leidt de aandacht af van de essentie.
Geforceerde ervaringen door visualisatietechnieken kunnen gevaarlijk zijn.

Belangrijk is het vermijden van de vele valkuilen van de geest, die uit eigenliefde al snel zelf allerlei zingevingen, paradijzen, goden en hogere ego’s wil creëren. We zullen dus trachten de werkelijkheid te beschouwen door de onwerkelijkheden te doorzien.

Ik meen dat het voor iedereen, zonder de noodzaak van boeken of universitaire studies, mogelijk is een totaal ander zicht op het bestaan te ontdekken in zichzelf. Dat inzicht brengt een compleet andere levenswijze teweeg, hoewel daarom nog niet herkenbaar voor de buitenwereld.

Een vrije, vredige geest leeft niet onder het juk van de conditionering en is in harmonie met zichzelf en de maatschappij, wat er ook gebeurt. Klinkt dit onmogelijk ? Oordeel niet en laat de mogelijkheid open.

Deze “verheldering” komt voort uit de stilte van het denken.
Door de innerlijke vrede die zo op spontane wijze ontstaat, is er de noodzakelijke ruimte voor iets totaal nieuw, iets dat letterlijk onvoorstelbaar en onbeschrijflijk is. Het is niet gebaseerd op wat je weet uit het verleden.
Er ontstaan dan fysieke veranderingen in de hersenen, met drastische gevolgen. Geest en lichamen komen in een andere toestand en krijgen een groter frequentiebereik.
Er zijn allerlei namen aan gegeven zoals universele liefde, godsbewustzijn, verlichting, enz, maar alle omschrijvingen zijn uiteraard vervormingen en steeds naast de kwestie, doordat het dan gereduceerd wordt tot het denken, dat steeds dualistisch is.

Je vindt hier een bondige aanzet tot beschouwing van diverse onderwerpen. Geregeld worden er uitbreidingen toegevoegd.
Bij mijn voordrachten wordt op deze onderwerpen diep ingegaan. Deze voordrachten zijn gratis, tenzij anders vermeld (delen in de kosten voor de ruimte).
Om een voordracht bij te wonen, of indien je een voorstel hebt om in je regio een voordracht of andere activiteit te organiseren, contacteer me dan via de contactbutton.

Je bent steeds welkom met objectieve reacties en vragen. Klik daartoe rechtsonder op “comments” of typ in het vak onder het bericht. Je hoeft niet in te loggen, maar het mag wel.
Een verhelderende tocht toegewenst,

Pieter

Share

Reacties zijn gesloten

Switch to English site
☼ Spiritueel netwerk ☼
www.spiritoo.com is het spiritueel sociaal netwerk met andere visie ivm privacy, zonder reclame, enz. Ga eens verkennen.
Goedgekeurd label

isapproved

Dit eigen label geven we aan projecten die wijzelf of vrienden hebben kunnen ervaren en die we uitstekend vinden. Ze genieten ons vertrouwen en liggen in de lijn van onze site, dus met een onafhankelijke spirituele instelling.