Een belangrijke vraag is of het wel mogelijk is een betere, vredevolle maatschappij te creëren, zolang de individuen in zichzelf nog geen vrede en harmonie hebben.

Vereisten voor een geslaagde partnerrelatie
Vereisten voor een geslaagde partnerrelatie avatar

Een harmonische partnerrelatie schijnt wel een van de moeilijkst te realiseren doelen te zijn. Velen laten zich gewoon leiden door hun passies. Het lijkt eenvoudig: je wordt verliefd, de ander ook op jou en dan waag je samen de gok. De wegen der liefde zijn ondoorgrondelijk, zegt men. Toch blijkt het soms voor vrienden en omgeving gemakkelijk voorspelbaar dat sommige relaties gedoemd zijn om te mislukken. Misschien moeten we toch niet al te onbezonnen tewerk gaan, rekenend op de almacht van de liefde.

Levensgebieden

Al de verschillende levensgebieden spelen, zeker op lange termijn, een essentiële rol in de relatie. In werkelijkheid is alles natuurlijk relatiever dan deze strakke schematische voorstelling ter verduidelijking.

  1. Spiritueel, ware liefde
  2. Intellectueel, logisch denken, godsdienst
  3. Communicatie, praten, talen, humor
  4. Gevoel, verliefdheid, romantiek
  5. Levenskracht, gezondheid, voeding
  6. Vertrouwen, intimiteit, sensualiteit
  7. Passie, sexualiteit, materialisme


Verschillende levensgebieden in harmonie

Verschillende levensgebieden in harmonie

Voldoende van alles

Als één of meer van deze gebieden niet of onvoldoende accorderen tussen twee mensen, is de relatie hoogstwaarschijnlijk problematisch en de kans op lange-termijn-succes kleiner.

Op elk levensgebied dient er een bepaalde mate van harmonie te zijn, om een relatie te laten slagen.

Het kan dus een goede afweging zijn om alle gebieden van een (te beginnen) relatie te evalueren, om te zien of de partnerrealtie kans op slagen zal hebben. Dikwijls is dit voor een deel al mogelijk vòòrdat een relatie begonnen wordt, waardoor een heleboel narigheid kan worden vermeden …

Het is voldoende dat alle gebieden “redelijk” hoog scoren, 80 à 100% zeg maar. Is er echter één of meerdere gebieden die echt laag scoren, bv. slecht samen kunnen communiceren (3), of weinig seksuele aantrekking (7), dan komt er vroeg of laat een kink in de kabel, want men gaat ofwel dit gebied “elders” aanvullen, ofwel gefrustreerd zijn en uit de zo ontstane disharmonie willen stappen. Ofwel ontstaan conflicten of wordt men ziek.

Rekenen op verandering of verbetering lijkt riskant. Toch gebeurt het wel dat men erin slaagt bepaalde gebieden meer in harmonie te brengen. Dat hangt vooral af van de openheid, communicatie, de instelling en de bereidheid tot verandering. Het gevaar om niet zichzelf te blijven en zich teveel aan te passen, lees: “te forceren”, aan de ander, ligt hier natuurlijk op de loer.

Volgorde

Bovendien blijkt de volgorde waarin met deze gebieden wordt kennisgemaakt en energie uitgewisseld ook belangrijk. Als men onderaan begint (gebied 7 in ons schema) met als eerste contact het sexuele, is de kans klein dat alle andere gebieden ook harmonisch genoeg zullen uitvallen. Als men daarentegen bovenaan begint, bij het spirituele en zo verder naar onder “materialiseert”, is de kans op slagen groter en indien het niet verder tot een partnerrelatie komt, kan een vruchtbare vriendschap blijvend zijn.

Wat zijn jouw ervaringen hiermee? Reageer gerust hieronder.

Share

Geef een reactie

Switch to English site
☼ Spiritueel netwerk ☼
www.spiritoo.com is het spiritueel sociaal netwerk met andere visie ivm privacy, zonder reclame, enz. Ga eens verkennen.
Goedgekeurd label

isapproved

Dit eigen label geven we aan projecten die wijzelf of vrienden hebben kunnen ervaren en die we uitstekend vinden. Ze genieten ons vertrouwen en liggen in de lijn van onze site, dus met een onafhankelijke spirituele instelling.