Een belangrijke vraag is of het wel mogelijk is een betere, vredevolle maatschappij te creëren, zolang de individuen in zichzelf nog geen vrede en harmonie hebben.

Helderziendheid en andere paranormale gaven
Helderziendheid en andere paranormale gaven avatar

Waarom toch wil men zo graag paranormale gaven verwerven ? Avontuurlijk lijkt het wel, maar eens te meer is dit het verlangen naar iets anders dan het saaie dagelijkse leven, dat vele mensen drijft.

De gekende materiële verworvenheden hebben afgedaan en een nieuwe begeerte staat al klaar. Is dat spiritualiteit ? Of is het geestelijk materialisme ? Als men werkelijk het eigen wezen en dus het leven doorziet, heeft men geen behoefte meer aan sensatie. Ironisch genoeg worden helderziendheid en andere zogenaamd paranormale functies dan in de schoot geworpen, zonder dat men er behoefte aan heeft. Men gaat er dan ook niet mee te koop lopen of het commerciëel uitbuiten. Het is immers zeer misleidend voor de zoekende mens om zich op deze dingen te concentreren in plaats van op de essentie. Toch zijn hoe langer hoe meer mensen hiermee bezig, in het idee hard aan hun spirituele ontwikkeling te timmeren. Bedenk ook dat iets maar paranormaal of bovennatuurlijk is, zolang men het niet begrijpt of in zijn dagelijks leven ervaart.

Share

Geef een reactie

Switch to English site
☼ Spiritueel netwerk ☼
www.spiritoo.com is het spiritueel sociaal netwerk met andere visie ivm privacy, zonder reclame, enz. Ga eens verkennen.
Goedgekeurd label

isapproved

Dit eigen label geven we aan projecten die wijzelf of vrienden hebben kunnen ervaren en die we uitstekend vinden. Ze genieten ons vertrouwen en liggen in de lijn van onze site, dus met een onafhankelijke spirituele instelling.