Een belangrijke vraag is of het wel mogelijk is een betere, vredevolle maatschappij te creëren, zolang de individuen in zichzelf nog geen vrede en harmonie hebben.

Verarmd uranium voor allen
Verarmd uranium voor allen avatar

Het zogenaamd onschadelijk “verarmd uranium” (Depleted Uranium DU) dat de US in de oorlogen van de Balkan en Irak o.a. gebruikten blijkt wel degelijk levensgevaarlijke straling te geven en de fallout is door ons ingeademd. 
Verarmd uranium bevat plutonium en andere hoog-radioactieve stoffen. Het bespaart het US-leger miljarden dollars, want het is afval van de kern-industrie, die hiervoor zo een lucratieve afzetmarkt heeft. 
Metingen hebben aangetoond dat de deeltjes van oorlogvoering met verarmd uranium in Irak via de wind tot in Engeland werden gemeten, en niet slechts enkele meters van de impact verspreiden, zoals het leger beweert. 
Halvering van de straling duurt 4,5 miljard jaar. 


Meer informatie: http://www.motherearth.org/du/index_nl.php

Share

Geef een reactie

Switch to English site
☼ Spiritueel netwerk ☼
www.spiritoo.com is het spiritueel sociaal netwerk met andere visie ivm privacy, zonder reclame, enz. Ga eens verkennen.
Goedgekeurd label

isapproved

Dit eigen label geven we aan projecten die wijzelf of vrienden hebben kunnen ervaren en die we uitstekend vinden. Ze genieten ons vertrouwen en liggen in de lijn van onze site, dus met een onafhankelijke spirituele instelling.