Een belangrijke vraag is of het wel mogelijk is een betere, vredevolle maatschappij te creëren, zolang de individuen in zichzelf nog geen vrede en harmonie hebben.

Vragen over onafhankelijke spiritualiteit
Vragen over onafhankelijke spiritualiteit avatar

Vragen uit ons oud forum 

1. Hoe kun je onafhankelijk denken zonder dialoog? Is het onafhankelijk denken niet het begin van paranoia? 

Pieter I.S.: 

Er is niets mis met dialoog dunkt me. Het is enkel de vraag of je ideeën overneemt van iemand anders, ofwel zelf ontdekt wat waar is, al dan niet via dialoog. 

 

2. Wat is het nut van het denken zonder het doen?

Pieter I.S.: 

Zolang er een scheiding is tussen het denken en het doen is er strijd. Je vindt bijvoorbeeld dat je niet jaloers mag zijn, of een rustige geest moet nastreven. Dan volgt een strijd om te proberen te worden zoals het beeld dat je maakte. Echt inzicht gaat voorbij het denken. Het is de bron van “natuurlijke actie” zonder partijdigheid of strijd, omdat het niet voortkomt uit het ik-bewustzijn. 

 

3. Wat is het probleem met groepsdenken die positieve dingen willen doen zoals artsen zonder grenzen? 

Pieter I.S.: 

Als je een gelijklopende eigen visie hebt kun je samenwerken. Geen probleem. Als je dogmatische ideeën overneemt van een groep ben je een slaaf van die conditionering, niet ? 

 

4. Moet je enkel naar je innerlijke geweten luisteren? Is dat onfeilbaar? 

Pieter I.S.: 

De vraag is maar in hoeverre dat geweten zelf niet geconditioneerd is. Als je geweten gevormd is door jarenlange doctrine van een bepaalde godsdienst en opvoeding, is het dan niet gewoon conditionering ? Bestaat er wel een geweten buiten je conditionering ? Moeten we niet eerst het systeem van conditionering doorzien ? 

Zolang dat niet gebeurt, ben je overgeleverd aan het verleden. 

 

F: 

Er is niets mis met ons denken en ons geweten. het komt er juist op aan het denken niet als meester te beschouwen. het denken is de dienaar, het is een werktuig, zoals ons hand. 

de echte meester is bij de meeste mensen volledig op de achtergrond verstopt, maar hij is er steeds. de kunst is meer aandacht te schenken aan de innerlijke meester, door aandacht te schenken, door bv stille meditatie, krijgt hij de plaats die hij verdient! het is een lang proces. maar hoe meer we er van verstaan, hoe vlugger dat proces verloopt.

Share

Geef een reactie

Switch to English site
☼ Spiritueel netwerk ☼
www.spiritoo.com is het spiritueel sociaal netwerk met andere visie ivm privacy, zonder reclame, enz. Ga eens verkennen.
Goedgekeurd label

isapproved

Dit eigen label geven we aan projecten die wijzelf of vrienden hebben kunnen ervaren en die we uitstekend vinden. Ze genieten ons vertrouwen en liggen in de lijn van onze site, dus met een onafhankelijke spirituele instelling.